ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''1η Τροποποίηση της υπ΄αριθ. πρωτ. 13184/29.11.2017 ΥΑ ''Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 ''Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το υπ' αριθ. πρωτ. 6179/16.07.2018 έγγραφο αποφάσισε την 1η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ.13184/29.11.2017 Απόφασης ''Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 ''Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών'' του ΠΑΑ 2014-2020'' (ΦΕΚ Β΄2983/24.07.18)

Undefined