ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής 1 & 3 του Μέτρου 9 του ΠΑΑ, τον στόχο iv της ομάδας Β της ΥΑ 13184/29.11.2017''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 6314/19.07.2018 έγγραφό του, ανακοίνωσε διευκρινήσεις σχετικά με με τα κριτήρια επιλογής 1 & 3 του Μέτρου 9 (Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών) του ΠΑΑ, τον στόχο iv της ομάδας Β της ΥΑ 13184/29.11.2017

Undefined