ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:Προληπτικά μέτρα προστασίας από εκδήλωση πυρκαγιάς.