ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Πρόγραμμα ελέγχου της Βρουκέλλωσης των βοοειδών & των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ' αριθ. 2473/98135/20.07.2018 Απόφασή του, (ΦΕΚ 2943/Β/2018) εγκρίνει την υποχρεωτική  εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και του προγράμματος επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής.

   Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλη την Ελλάδα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής (ΔΚ) κάθε Περιφέρειας, τα Τμήματα Κτηνιατρικής (ΤΚ) και τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές (ΤΚΑ) των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ). Δύναται να καθοριστεί από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ φορέας εφαρμογής του Προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οπότε η πολιτική αντιμετώπισης της βρουκέλλωσης μπορεί να επανακαθοριστεί.

 

Undefined