Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (09/08/2018)