Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(13/08/2018)