Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Έκτακτη Συνεδρίαση(10/08/2018 14.30)