Απαγορευτική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019

Body: 

Το Δασαρχείο Αιγίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 173740/16.08.2018, ανακοίνωσε Απαγορευτική Ρυθμιστική Διάταξη θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019, από 20 Αυγούστου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.

Undefined