Δασική Αστυνομική Διάταξη προστασίας αρωματικών φυτών, φαρμακευτικών φυτών, καρπών, κλώνων θάμνων, πόων.

Body: 

   Το Δασαρχείο Αιγίου με το υπ' αριθ. πρωτ. 173665/16.08.2018 έγγραφο, ανακοίνωσε  Δασική Αστυνομική Διάταξη προστασίας αρωματικών φυτών, φαρμακευτικών φυτών, καρπών, κλώνων θάμνων, ποών.

Undefined