ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''6η Τροποποίηση της 1751/46643/15.04.2016 Απόφασης του ΓΓΑΠ & ΔΚΠ καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την 6η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1751/46643/15.04.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

   Η καταληκτική ημεροχρονολογία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής αρμοδίως είναι η 28η/09/2018.

Undefined