Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε έκτακτη Συνεδρίαση 07_09_2018