Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (12/09/2018 11:30)