Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Έκτακτη Συνεδρίαση (17/09/2018 13:15)