Απόφαση 411 'Εκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(17/09/2018)