Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση(21/09/2018 11:30)