Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (25/07/2019 13:00)