ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΡΙΝΕΟΥ» (09/04/2015)