Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(26/07/2019 13:00)