ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Οδηγίες συμμετοχής στο Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα έτους 2019, για τις δράσεις: α) Αντικατάσταση κυψελών και β) Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Body: 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

  Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προωθήσει για υπογραφή από τον συναρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με το οποίο εγκρίνεται η παράταση εφαρμογής για το έτος 2019, της υπ’ αριθ. 826/72508/04-07-2017 (Β΄ 2334) ΚΥΑ, η οποία αφορούσε στην υλοποίηση του Προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018.

  Με σκοπό την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και την πληρότητα των προβλεπόμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων μελισσοκόμων, καθώς και τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, το ΥΠΑΑΤ με το υπ’ αριθ. πρωτ. 808/139816/15.10.2018 έγγραφό του, ανακοίνωσε  οδηγίες υλοποίησης, των δράσεων 3.1 και 3.2, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί, η περιγραφή των δράσεων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής για την κάθε δράση, καθώς επίσης και τα σχετικά υποδείγματα.

Undefined