Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (30-10-2018)