Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(31/10/2018)