ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εγκύκλιος Ανακλήσεων Ένταξης Πράξης - Αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεων, για το έτος εφαρμογής 2018-2019 του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 3385/149227/31.10.2018 έγγραφό του  ανακοίνωσε την Εγκύκλιο Ανακλήσεων Ένταξης Πράξης - Αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεων, για το πρώτο έτος εφαρμογής 2018-2019 του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2

   Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, το ΥΠΑΑΤ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι η εφαρμογή που αφορά στις Ανακλήσεις Ένταξης Πράξης -Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεις, για το πρώτο έτος εφαρμογής 2018-2019, θα είναι ανοικτή από την 01.11.2018 και ώρα 00:00:00 έως & τις 14.11.2018 και ώρα 23:59:59.

 

Undefined