Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.(07/11/2018)