ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''2η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3310/23.04.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στη δράση 4.3.1 ''Υποδομές εγγείων βελτιώσεων''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ.  9293/22.10.2018 έγγραφο, ανακοίνωσε την 2η τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3310/23.04.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στη δράση 4.3.1 ''Υποδομές εγγείων βελτιώσεων'' η οποία αφορά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι τις 30.11.2018.

Undefined