Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 14/11/2018