Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (14-11-2018)