ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Ανακοίνωση που αφορά στη Δράση 10.1.09 ''Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, με το υπ' αριθ. πρωτ. 1933/154784/09.11.2018 έγγραφο ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων δικαιούχων, την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, εκδόθηκε η οριστική κατάταξη των δικαιούχων της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την αριθμ. 1916/154257/8-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ) απόφαση ένταξης πράξεων.

   Στο πλαίσιο των διοικητικών/διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής της δράσης 10.1.09 ,οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», οφείλουν να καταχωρήσουν τον αριθμό σήμανσης των ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης της δράσης 10.1.09 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1019/ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης εφαρμογής μέχρι και την Κυριακή 18-11-2018.

   Τέλος, υπενθυμίζεται η από 7-11-2018 ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβατοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Undefined