ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''8η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης  Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 9635/31.10.2018 έγγραφο αποφάσισε την 8η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄)».

Undefined