ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''3η Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το υπ΄αριθ. πρωτ. 9901/07.11.2018 έγγραφο αποφάσισε την 3η Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ''Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης'' & ''4.1.3 ''Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Undefined