ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1669/77853/01.06.2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' για τις Δράσεις 11.21.2 & 11.2.2 (βιολογική κτηνοτροφία) του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ΄αριθ. πρωτ. 3644/161919/22.11.2018 έγγραφο, αποφάσισε την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 1669/77853/01-06-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11, για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 (βιολογική κτηνοτροφία), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτημάτων των δικαιούχων Ανάκλησης ή Τροποποίηση της Πράξης.

Undefined