Πρόσκληση για ΕΙΔIKH Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(28/11/2018 18:00)