ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ: ''Δημοσιοποίηση πινάκων εγκεκριμένων & απορριπτόμενων αιτήσεων στήριξης-πληρωμής του Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2018 - Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων)

Body: 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την δημοσιοποίηση πινάκων εγκεκριμένων & απορριπτώμενων αιτήσεων στήριξης/πληρωμής του Μέτρου 13 ''Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται απο φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα'' του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση) για το έτος 2018, και την Έναρξη Υποβολής Ενδικοφανών Προσφυγών (Ενστάσεων).

   Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) εντός 10 ημερών, αρχής γενομένης απο την Τρίτη 27.11.2018, μέχρι τη Δευτέρα 10.12.2018 απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εκτύπωση της εγκυκλίου υποβολής ενδικοφανών προσφυγών γίνεται από το σύνδεσμο:https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%91%CE%A046%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A...

 

 

 

 

 

 

Undefined