Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας (29/10/2018)