Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (03/04/2015) Συνέχεια