ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διάσωση των παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Το ΥΠΑΑΤ  ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για τη διάσωση των ξύλινων παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 «Οριστική παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων».

Μετά από πολύμηνη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων αλιέων-ιδιοκτητών και φορέων, που θα τα υποδεχθούν, απεφεύχθη η διάλυσή τους και τα σκάφη αυτά θα εκτίθενται ως μουσειακά εκθέματα.

Ήδη τα σκάφη μεταφέρονται στον τόπο έκθεσής τους, ώστε να αποτελέσουν υλικά τεκμήρια της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Επισυνάπτεται η «7η Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθ. 3610/29-12-2017 Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων, στο πλαίσιο της αριθ. 1710/07.11.2017 πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 4619/14-11-2018 όμοιά της, «Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 “Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», με κωδικό ΟΠΣ 2449, στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»

 

Undefined