ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ''Τεχνικό Δελτίο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας Ελιάς κατά τη χειμερινή περίοδο.''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

     Η ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαΐας με το από 06.12.2018 Τεχνικό Δελτίο της, ενημερώνει περί διαχείρισης φυτοπροστασίας της ελιάς κατά τη χειμερινή περίοδο τους ελαιοπαραγωγούς για τα προβλήματα φυτοπροστασίας από την περίοδο της συγκομιδής και μέχρι την έναρξη της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου και τρόπους αντιμετώπισης. 

Undefined