ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.

 

 
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                    Αίγιο 07/01/2018

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ενημερώνει τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, ότι από 1 Ιανουαρίου 2019 την ευθύνη πληρωμής τους έχει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας.

Βάσει της υπ’αριθ. Δ12α/Γ.Π. οικ. 68856/2202 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ο χρόνος καταβολής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 θα οριστεί από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος πλέον είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την καταβολή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται μόνο στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας (Αράτου & Ρηγα Φεραίου) και όχι στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, για νέες παροχές ή τροποποιήσεις υπάρχουσας  το οποίο  θα εξυπηρετεί τους πολίτες στην ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεως τους στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ.    

            

                                                            Εκ του Τμήματος

Κατηγορία: