Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιάλειας» (23/04/2015)