ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής Υπομέτρου 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ' αριθ. πρωτ. 160/09.01.2019 απόφαση (ΦΕΚ 18/Β/2019) ανακοίνωσε τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής  του Υπομέτρου 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Undefined