ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Σχέδιο Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa''

Body: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 1023/15830/25.01.2019 έγγραφο ενημερώνει σχετικά με την Αποστολή Σχεδίου Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa.

   Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει όλη τη πληροφόρηση αναφορικά με το βακτήριο Xylella fastidiosa και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων (Υπηρεσιών και ιδιωτών) αποσκοπώντας στη θωράκιση της χώρας και αποτρέποντας την είσοδό του στον Ελλαδικό χώρο. Σε περίπτωση που το βακτήριο εντοπιστεί στον Ελλαδικό χώρο, το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μέτρα για την εκρίζωση και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Undefined