Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (04-02-2019)