ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ(ΑΡΙΘ. 90 - 06/02/2019)