Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (11-02-2019)