ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α' ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ MHXANHMA ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ με αρπαγή (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) .