Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμάτων του Δήμου Αιγιάλειας και απόρριψή τους σε Χ.Υ.Τ.Α για το έτος 2015 (25/05/2015)"