Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση(21/02/2019)