Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας»