Απόφαση 51 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/02/2019)-(Σε ορθή επανάληψη).