Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(13/03/2019)