Αποφάσεις Συμβουλλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου (22/04/2015)